Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 r., nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych; tzw. RODO*) chcemy przedstawić Państwu kilka informacji dotyczących przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych i zapewnić, że jako Administrator Danych Osobowych dokładamy wszelkich starań, by Państwa dane były przetwarzane przez nas w bezpieczny sposób.

Informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest: ANTONIUS PERSONAL z siedzibą w Niemodlinie 49-100 , Ul. Słowackiego 8 wpisany do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Opola , NIP: 7541423247 , REGON: 527278701.
W kwestiach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, opisanych w kolejnych punktach, można kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych drogą elektroniczną, pisząc na adres email: info@antonius-personal.pl

Przysługuje Państwu także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w sytuacji, gdy byłyby przez nas przetwarzane w celach marketingowych lub przekazywane podmiotom trzecim bez Państwa zgody.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia tych roszczeń.

Poza uprawnieniami wymienionymi powyżej, przysługuje Państwu także prawo:
a ) dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
b) ograniczenia przetwarzania danych,
c) usunięcia przetwarzanych danych osobowych,
d) przeniesienia danych osobowych

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

*ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Pozdrawiamy serdecznie 

ANTONIUS PERSONAL