Niniejszym udzielam wyraźnej zgody na to, aby firma Agencja Pośrednictwa Pracy Antonius Personal, na wskazany przeze mnie adres e-mail / telefon, kontaktowała się ze mną w celu: – przedstawienia oferty handlowej, – prowadzenia czynności służących zawarciu umowy i/lub wykonywaniu umowy z ww. firmą, – realizacji obowiązków i/lub uprawnień wynikających umów zawartych z ww. firmą.